Protocol Calamiteiten

Protocol Calamiteiten op de A.O.C.

1   : bij ongeval of acute ziekte

1.1: caddiemaster waarschuwen per gsm of direct door medespeler.

slachtoffer bij voorkeur niet alleen laten.

1.2: caddiemaster heeft vanaf dit moment de regie.

1.3: caddiemaster meldt, indien nodig, calamiteit via 112.

1.4: slachtoffer – indien enigszins mogelijk – vervoeren met buggy naar plaats nabij clubhuis, bereikbaar voor ambulance. Anders wachten tot rijdende brancard uit ambulance is gearriveerd.

1.5: indien speler-arts aanwezig is, deze oproepen.

1.6: iemand naar de weg sturen om ambulance te wijzen op ingang terrein.

1.7: indien nodig: familielid van slachtoffer inlichten resp. bestuurslid  inlichten

1.8: gehele gang van zaken schriftelijk vastleggen.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2: bij overlijden op de baan:

2.1: caddiemaster waarschuwen per gsm of direct door medespeler.

2.2: caddiemaster heeft vanaf dit moment de regie.

2.3: caddiemaster belt 112.

2.4: indien speler-arts aanwezig is, deze oproepen.

2.5: wedstrijdactiviteiten doen staken

2.6: iemand naar de weg sturen om ambulance te wijzen op ingang.

terrein.

2.7: bestuurslid inlichten die familie op de hoogte stelt.

2.8: gehele gang van zaken schriftelijk vastleggen.

relevante telefoonnummers:

horeca: 020 663 1286

algemeen alarmnummer: 112

brandweer Ouder-Amstel: 112

Politie Ouder-Amstel:   0900 – 8844

 

 

 
Deze instructie duurt ca. 9.5 minuut, maar dat is verwaarloosbaar op een mensenleven!

KLIK HIER voor een instructievideo

Protocol Donder en Bliksem

Er zijn 2 sirenes (luchthoorns) op de club. Een bij de caddiemaster en een achter de bar in het clubhuis.

De caddiemaster geeft een signaal met de luchthoorn.

Bij afwezigheid van de caddiemaster geeft de horeca het signaal.

De luchthoorn geeft een signaal (korte toon) driemaal kort na elkaar.

Na het horen van het signaal

spel direct onderbreken

bal laten liggen

veilige plek zoeken

schuilen in schuilhut, caddyshack, clubhuis of auto

golftas en trolley zeker 10 meter van je afzetten

uit de buurt blijven van hoge bomen en hekken

in open gebied gehurkt zitten, voeten dichtbij elkaar

nooit plat op de grond liggen en zeker nooit onder een alleen staande boom schuilen

de handicart is veilig, werkt als een kooi van Faraday, maar geen metaal aanraken.

geen paraplu gebruiken

Spel hervatten

De luchthoorn geeft een lange toon (10 seconden)

VUISTREGEL: Zoek een veilige plek als de tijd tussen de bliksem (lichtflits) en donder minder dan 12 seconden bedraagt.

Schuilhut

Bij onweer of hevige regen kan er geschuild worden in de schuilhut onder de boog vlakbij de tee van hole 4. Bij naderend onweer doet een speler er verstandig aan om zo snel mogelijk naar de schuilhut te gaan of naar het clubhuis als dat dichterbij is. In het geval dat u naar de schuilhut gaat, zet uw clubs het liefst ver weg van de hut. Gebruik bij onweer geen paraplu en schuil nooit onder een alleenstaande boom, langs een bosrand of in de buurt van een metalen afrastering. Het viaduct van de Utrechtboog is ook een veilige schuilplaats en u kunt onder de boog naar de schuilhut wandelen.