AOC koestert haar historie en natuur

Uw hulp daarbij wordt zeer op prijs gesteld. Lees hier hoe u kunt helpen.

Korte historie van de golfbaan

De golfbaan van Amsterdam Old Course uit 1935 – één van de acht banen in Nederland die ontworpen is door het beroemde architectenbureau Colt, Alison & Morisson – ligt in de Duivendrechtse polder, nu ingeklemd tussen NS Station Duivendrecht en de Amsterdam Arena. De baan ligt 2 meter 40 onder NAP en is enkele keren ingrijpend gewijzigd. Een groot deel van de baan ligt op veengrond. Het veen is sinds 1935 elk jaar gezakt en de veenholes werden steeds natter.

Baanrenovatie    

Daarom is AOC in 2012 o.l.v. baanarchitect Frank Pont begonnen met een baanrestauratie. De drivingrange en de drie langste veenholes (elk minimaal 400 meter lang) zijn in de afgelopen jaren volledig vernieuwd: de twee tot 2,5 meter diepe veenlaag is afgevoerd en vervangen door droge grond. Het maaiveld van de nieuwe holes is glooiend, net als in het oorspronkelijke baanontwerp uit 1934, en ligt ruim anderhalve meter hoger dan het oude maaiveld.

Heel veel (grond)werk                 

Het totale grondverzet (door Grondbank Nederland) in de periode 2012-2016 is 150.000 m3 veengrond eruit en 225.000 m3 grond erin. De twee overgebleven kortere veenholes (h7 en h8) worden gerenoveerd in 2017 en 2018. De Enk Groen en Golf doet de afwerking. In augustus 2018 is de oudste golfbaan van Amsterdam en omstreken geheel vernieuwd. Het resultaat is een droge, afwisselende en uitdagende 9 holes golfbaan die het gehele jaar goed bespeelbaar is.

Flora en Fauna

Tijdens de renovatie is er veel aandacht voor natuur. De golfbaan heeft door hoogteverschillen en verschillende grondsoorten een aantal specifieke biotopen en is een stepping stone naar de volkstuinen en Groot Duivendrechtse polder. Hierdoor is AOC niet alleen een groene long is in urbaan gebied, maar ook een verbindende schakel voor ecosystemen. Landschapsarchitect André Bijkerk heeft in maart 2015 een bomenplan ontwikkeld dat eind 2018 wordt afgerond. Uit recent flora en fauna onderzoek van NL Adviseurs blijkt dat er 250 verschillende soorten bomen, planten en kruiden voorkomen op de baan. Er zijn 70 verschillende vogelsoorten gespot. Frequente bezoekers zijn de lepelaar, torenvalk, buizerd en ijsvogel. De vos loopt rond en er is een aantal zeldzame reptielen en vissoorten gesignaleerd.

Fundraising

Amsterdam Old Course vindt natuurbehoud en -ontwikkeling zeer belangrijk. Daarom is de golfclub in 2015 gestart met fundraising. Leden en ook niet-leden hebben al € 30.000 bij elkaar gebracht door lake balls, haardhout, AOC honing en vogelhuisjes te kopen en nieuwe bomen te adopteren. Dat geld is en wordt goed besteed.

Al gerealiseerd in 2016 en 2017

Plaatsing van 75 vogelhuisjes rond de baan, aanleg van nieuwe waterpartijen en er zijn 1500 nieuwe bomen geplant. Vijf bijenkasten en drie vlinder- en bijenakkers. Het historische Zwarte Laantje (uit de 15e eeuw) is gerenoveerd en is nu een prachtig wandelpad langs de baan. In augustus 2017 is aan AOC het GEO (duurzaamheid) certificaat uitgereikt,

Wat gaan we doen in 2018?

Extra vogelkasten (torenvalk, bosuil) en de aanleg van twee nieuwe ijsvogelwanden. Aanplant van 560 bomen en struiken om een nog gevarieerder en gezonder bomenbestand te krijgen. Aanleg van plas/dras zones en drie nieuwe waterpartijen op lager gelegen delen van de baan. Extra bijenkasten en nieuwe vlinderakkers. Vervanging van dammen door bruggen om zo ook de visstand te verbeteren. Aanleg van – deels openbare – wandelpaden langs de golfbaan zodat iedereen van dit prachtige stuk natuur kan genieten.

Hoe kunt u helpen?

Adopteer een boom

In december 2018 worden er 60 grotere solitaire bomen geplant op de holes 5, 7 en 8. Plus nog 250 kleinere bomen en struiken. De aanschafkosten van een grotere boom is circa € 80. U kunt (met uw competitie team) één of meerdere bomen adopteren. Het te doneren bedrag kunt u overmaken naar IBAN-nr: NL34 ABNA 0527990639 t.n.v. Coop ver Amsterdam Old Course o.v.v. ‘Donatie Bomenplan 2018 AOC’.

Kom spelen op AOC

U bent van harte welkom op onze verrassende 9-holes Colt baan met het prachtige historische clubhuis uit 1934 van architect F.A. Warners. Er zijn geen starttijden! Meer informatie? Klik hier

Koop AOC bloemenhoning

Sinds april 2016 zijn er bijenkasten op AOC en verkopen we samen met imker Vincent Driest AOC bloemenhoning. Verkrijgbaar bij de Horeca in het clubhuis. Betaling uitsluitend met Pin.

Koop lakeballs

In de afgelopen drie jaar zijn er op AOC ruim 19.000 lakeballs verkocht en deels heeft u die ook weer weggeslagen. Ga daar vooral mee door! De lakeballs zijn prima geprijsd per 10 stuks. Verkrijgbaar bij de Horeca in het clubhuis. Betaling uitsluitend met Pin. Of doneer ballen aan de Baancommissie waarmee u zelf toch niet gaat spelen.

Koop haardhout

AOC verkoopt gemengd haardhout van eigen baan. Gezaagd, gekloofd, droog. Verkoop per m3. Prijs: € 50 per m3. Grotere of kleinere hoeveelheden? Bezorging? Het kan allemaal. KLIK HIER voor meer informatie

Deel uw kennis

Diverse vogelaars, plantendeskundigen en biologen helpen AOC belangeloos met het beter in kaart brengen van de aanwezige flora en fauna. Dank daarvoor! Op 12 mei a.s. doet AOC mee aan de Bird Watching Day? Wilt u ons ook helpen? Neem dan contact op met Ben Kremer (bkremer@xs4all.nl) of Reinoud Kroese (mail@rkroese.nl).

Handen uit de mouwen

Onze golfbaan verdient en krijgt goed onderhoud. AOC heeft een meerjaren onderhoudsplan waarbij duurzaamheid voorop staat. Tientallen vrijwilligers van AOC (v/m) steken in de wintermaanden wekelijks de handen uit de mouwen. Zij staan bekend als de ‘Klusploeg’ en doen licht werk zoals snoeien, houtwallen aanleggen , machinaal hout kloven en bosplantsoen planten. De ‘Klusploeg’ sluit het klusseizoen af in mei af met ‘De Houthakkersbokaal’, een hilarische 9-holes cross country wedstrijd met lunch. Ook u kunt zich aanmelden voor ‘De Klusploeg’ bij Ben Kremer (bkremer@xs4all.nl)

Meer weten?

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Ben Kremer (bkremer@xs4all.nl) of Reinoud Kroese (mail@rkroese.nl)

Baan- en GEO commissie Golfclub Amsterdam Old Course

April 2018

pizap-com14763739259141

 

 

pizap-com14763741706343