Taken en verantwoordelijkheden per bestuurslid Golfclub Amsterdam Old Course

Voorzitter: Jacobien Viets ai

 • Algemeen beleid en coördinatie
 • Algemene coördinatie Coöperatie- en Golfclubbestuur
 • Externe vertegenwoordiging AOC o.a. naar NGF
 • Commissie van beroep
 • Ontwikkeling driving range
 • Personeelsbeleid i.o.m. Coöperatiebestuur
 • Baan

Secretaris: Jacobien Viets

 • Contacten met NGF t.a.v. organisatie, vergaderingen, etc.
 • Voorbereiding bestuurs- en algemene ledenvergadering1)2)
 • Interne- en externe communicatie
  • Website, digitale nieuwsbrief en overige ledencommunicatie
  • Externe communicatie, waaronder social media
 • Handicart Consul
 • Leden algemeen
 • ICT

Penningsmeester: Floris Keyzer

 • Financiën; realisatie en budgettering
 • Contact met accountant of controller
 • Financiële Coördinatie Coöperatie- en Golfclubbestuur
 • Investeringsbeleid (baan, GEO/beplanting)
 • Commissie van onderzoek (voorheen Kas commissie)

Marketing en Marketing: vacant

 • Sponsor- en marketing beleid
 • Golfweek, OPC en andere evenementen
 • Sponsorcommissie/bedrijfsleden / arrangementen
 • Ledenwerving en open dagen
 • Nieuwe leden programma (o.a. maandelijkse borrel voor nieuwe leden en “buddy-systeem” nieuwe leden)
 • Bridgecommissie en overige niet golf-commissies

Golf Commissaris: Quirine Hooft Graafland

 • Wedstrijdcommissie
 • DAI/OPC
 • Woensdag heren en Donderdag dames
 • Senioren commissie
 • 9-holes verbond
 • Technische commissie
 • Regel- en handicapcommissie
 • Contactpersoon NGF t.a.v. wedstrijden, competitie
 • Jeugdcommissie
 • Golfpro en golfschool

Horeca:

 • Contact Horeca
 • Veiligheid en bewaking
 • Opstallen, waaronder clubhuis