Taken en verantwoordelijkheden per bestuurslid Golfclub Amsterdam Old Course

Voorzitter: George van Andel

 • Algemeen beleid en coördinatie
 • Algemene coördinatie Coöperatie- en Golfclubbestuur
 • Externe vertegenwoordiging AOC o.a. naar NGF
 • Personeelsbeleid i.o.m. Coöperatiebestuur
 • Beleid en toekomst visie
 • Veiligheid en bewaking
 • Contact horeca

Secretaris: Jacobien Viets

 • Contacten met NGF t.a.v. organisatie, vergaderingen, etc.
 • Commissie van beroep
 • Voorbereiding bestuurs- en algemene ledenvergadering
 • Interne communicatie
  • Digitale nieuwsbrief en overige ledencommunicatie
 • Handicart Consul
 • Leden algemeen
 • ICT

Penningsmeester: Ben Kremer

 • Financiën; realisatie en budgettering
 • Contact met accountant of controller
 • Financiële Coördinatie Coöperatie- en Golfclubbestuur
 • Investeringsbeleid (baan, GEO/beplanting)
 • Commissie van onderzoek (voorheen Kas commissie)
 • GEO Commissie

Marketing en Marketing: vacant

 • Sponsor- en marketing beleid
 • Sponsorcommissie/bedrijfsleden / arrangementen
 • Ledenwerving en open dagen
 • Nieuwe leden programma
 • Bridgecommissie en overige niet golf-commissies
 • Tarieven
 • Lustrum 2020

Golf Commissaris: Quirine Hooft Graafland

 • Wedstrijdcommissie
 • DAI/OPC/Golfweek
 • Woensdag heren en Donderdag dames
 • Senioren commissie
 • 9-holes verbond
 • Technische commissie
 • Regel- en handicapcommissie
 • Contactpersoon NGF t.a.v. wedstrijden, competitie
 • Jeugdcommissie
 • Golfpro en golfschool

Lid: Reinoud Kroese

 • Baan
 • Ontwikkeling driving range
 • Opstallen en machines