Opzegging van het lidmaatschap kan door een lid slechts schriftelijk (per post of per e-mail) geschieden tegen het eind van een kalenderjaar uiterlijk op 1 november van dat jaar.