Protocol Calamiteiten

Protocol Calamiteiten op AOC

1   : bij ongeval of acute ziekte

1.1: caddiemaster waarschuwen per gsm of direct door medespeler.

slachtoffer bij voorkeur niet alleen laten.

1.2: caddiemaster heeft vanaf dit moment de regie.

1.3: caddiemaster meldt, indien nodig, calamiteit via 112.

1.4: slachtoffer – indien enigszins mogelijk – vervoeren met buggy naar plaats nabij clubhuis, bereikbaar voor ambulance. Anders wachten tot rijdende brancard uit ambulance is gearriveerd.

1.5: indien speler-arts aanwezig is, deze oproepen.

1.6: iemand naar de weg sturen om ambulance te wijzen op ingang terrein.

1.7: indien nodig: familielid van slachtoffer inlichten resp. bestuurslid  inlichten

1.8: gehele gang van zaken schriftelijk vastleggen.

2: bij overlijden op de baan:

2.1: caddiemaster waarschuwen per gsm of direct door medespeler.

2.2: caddiemaster heeft vanaf dit moment de regie.

2.3: caddiemaster belt 112.

2.4: indien speler-arts aanwezig is, deze oproepen.

2.5: wedstrijdactiviteiten doen staken

2.6: iemand naar de weg sturen om ambulance te wijzen op ingang terrein.

2.7: bestuurslid inlichten die familie op de hoogte stelt.

2.8: gehele gang van zaken schriftelijk vastleggen.

relevante telefoonnummers:

horeca: 020 663 1286

algemeen alarmnummer: 112

brandweer Ouder-Amstel: 112

Politie Ouder-Amstel: 0900 – 8844

Deze instructie duurt ca. 9.5 minuut, maar dat is verwaarloosbaar op een mensenleven! KLIK HIER voor een instructievideo.

Protocol Donder en Bliksem

  • Er zijn sirenes (luchthoorns) op de club achter de bar in het clubhuis.
  • De wedstrijdleiding of de horeca geeft het signaal.
  • De luchthoorn geeft een signaal (korte toon) driemaal kort na elkaar.
  • Na het horen van het signaal spel direct onderbreken; bal laten liggen; veilige plek zoeken; schuilen in schuilhut; caddyshack, clubhuis of auto; golftas en trolley zeker 10 meter van je afzetten; uit de buurt blijven van hoge bomen en hekken; in open gebied gehurkt zitten, voeten dichtbij elkaar; nooit plat op de grond liggen en zeker nooit onder een alleen staande boom schuilen; de handicart is veilig, werkt als een kooi van Faraday, maar geen metaal aanraken; geen paraplu gebruiken
  • Spel hervatten: de luchthoorn geeft een lange toon (10 seconden)
  • VUISTREGEL: Zoek een veilige plek als de tijd tussen de bliksem (lichtflits) en donder minder dan 12 seconden bedraagt.

Bij naderend onweer doet een speler er verstandig aan om zo snel mogelijk naar het clubhuis te gaan als dat dichtbij is. Het viaduct van de Utrechtboog is een veilige schuilplaats mits u uw clubs niet in de buurt houdt.