Bijen en vlinders op Amsterdam Old Course

Eén van de aanbevelingen in het Flora en Fauna rapport van NL Adviseurs (jan 2016) is om een vlinder-en bijenakker te creëren op de golfbaan van AOC. Daarmee wordt meer biodiversiteit gerealiseerd. Veel golfbanen in Nederland doen dit al. Deze akker wordt in mei a.s. aangelegd in de laagte achter de bossages links van de herentee op hole 3. Eerst wordt de toplaag gras verwijderd en vervolgens wordt de strook van 10 bij 40 meter ingezaaid met een akkermengsel, dat bestaat uit een aantal kruidensoorten: rogge, haver, bijenvoer, bolderik en gele ganzenbloem. Vooruitlopend hierop worden hier op woensdag 20 april al twee bijenkasten geplaatst.

Het nut van bijen

Het belang van bijenvolken op onze economie en het milieu is inmiddels genoeg beschreven. Groente-en fruitgewassen zijn veelal afhankelijk van de bestuiving van bijen. Niet alleen honingbijen, maar ook wilde en zogenaamde solitaire bijen komen hieraan te pas. In Nederland bestaan zo’n 330 bijensoorten die voor 80% zorg dragen voor de bestuiving van bomen en planten in natuurgebieden. De honingbijen, naast de andere bijensoorten nemen een deel van deze bestuiving voor haar rekening.

Een superorganisme

De karakteristiek van een bijenvolk is dat van een super-organisme. Je moet de bijen niet zien als duizenden individuele bijtjes die honing verzamelen, maar het feit dat ze in een kolonie leven en taken vervullen voor het welzijn en voortbestaan van het hele volk maakt dat zij als geheel één organisme zijn. Ieder bijtje voert, naar gelang haar leeftijd, specifieke taken uit om het volk in leven te houden. Net zoals bij de mensen de diverse organen in het menselijk lichaam de taak hebben om een menselijk leven in stand te houden zoals de lever, het hart, de nieren etc. In een bijenvolk vinden we: een koningin die als enige bevruchte eitjes kan leggen, duizenden werksters, en een aantal darren (mannetjes bijen) die paren met jonge koninginnen.

Bijen gevaarlijk?

Over het algemeen hebben honingbijen niet de neiging om mensen te steken, als ze zelf niet in hun voortbestaan bedreigd worden. Als een imker een bijenkast openmaakt voelt dat voor de bijen wel eens tot een bedreiging; daarom dragen imkers een bijenkap. Als mensen achter of zijlings van een volk blijven staan gebeurd er binnen een afstand van zo’n vijf meter niets. Men kan rustig het fantastische schouwspel observeren hoe de bijen het stuifmeel aan hun poten binnen komen brengen. De bijenvol-ken die geplaatst worden op AOC zijn afkomstig van een geteeld ras (Buckfast) met de karakteristieken dat ze geen steekgedrag en nauwelijks zwermgedrag vertonen.

Bijenzwermen

Van mei tot juli vermeerderen de bijenvolken zich. Een flink deel van een volk, enkele duizenden bijen, gaat er in een zwerm vandoor met een koningin in hun midden. Ze gaan dan op zoek naar een nieuw onderkomen. Voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm vaak een tussenstop en vormen een klont bijen aan een boom, een hekje of een dakrand. Meestal maar enkele meters van de oorspronke- lijke bijenkast vandaan. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen hangen. Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien, is ze niet gevaarlijk. Bijen in een zwerm zijn er niet op uit om te steken. Ze hebben immers een volle maag, genoeg voor een paar dagen, om op pad gegaan op zonder naar een nieuw onderkomen. Een honingvoorraad hoeven ze dan ook niet te verdedigen.

Wat te doen als u een bijenzwerm ziet?

  • Neem afstand tot een zwerm en laat het geheel met rust.
  • Geniet van het schouwspel.
  • En neem contact op met de imker, Vincent Driest. (vdrie@upcmail.nl (06-44420318)

bijenzwerm

Wat doet de imker?

Eén van de taken van de imker is om de kans dat een zwerm afkomt op tijd in te schatten en maat-regelen te nemen om de zwerm niet te laten ontstaan. Ondanks de inspanning van de imker besluit een bijenvolk toch te gaan zwermen, maar zoals gezegd is er geen direct gevaar. Een imker kan zonder handschoenen gemakkelijk in deze bijenkasten werken. Een 100% garantie van het niet steken is er echter niet. Sommige mensen zijn allergisch voor bijensteken. Als u dit weet van uzelf, is het raadzaam de bijenkasten niet op een afstand van minder dan 5 meter te benaderen.

Vincent Driest – de imker op AOC

Vincent is de imker die de bijenkasten bij het AOC gaat verzorgen. ‘Ik ben sinds 2008 met de imkerij bezig en volg sindsdien alle mogelijke cursussen die met bijen te maken hebben; bestuivingimkerij, koninginnenteelt, bijengezondheid, honingkeurmeester, etc. Dit om zoveel mogelijk kennis op te doen over de bijen. Een intensieve hobby dus. Het levert niet genoeg op om er echt van te leven. Naast de imkerij ben ik daarnaast vier dagen per week werkzaam als programmanager bij een ontwikkelingsorganisatie in Den Haag´.

imker

‘Ik woon in Diemen, dus praktisch om de hoek van het AOC. Op woensdagen of in het weekend kunt u me wel eens bij de bijen op de AOC aan het werk zien. Ziet u een zwerm of iets ongewoons rond de bijenkasten, neem dan contact met me op’.

Meer weten? Of een keer meelopen met de imker?

Wilt u meer weten over de bijen op de AOC stuur een berichtje dan maken we een afspraak om mee te kijken in de volken. Een extra bijenpak is altijd aanwezig.

De contactgegevens van Vincent Driest

vdrie@upcmail.nl (06-44420318)

20160420_101415_resized20160420_104551_resized

20160420_101428_resized