Website: Aansprakelijkheidsuitsluiting
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. De Amsterdam Old Course aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Bepaalde verwijzingen op deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover de Amsterdam Old Course geen controle heeft. De Amsterdam Old Course aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar links zijn opgenomen.
Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, overgedragen of opgeslagen op welke andere website of in welk ander elektronisch systeem dan ook.

Website:  Legal disclaimer
The information given in this website is intended for general information purposes only. While every care has been taken in preparing and presenting this information, it is possible that certain items of information may be out of date and no longer correct. The Amsterdam Old Course accepts no responsibility for direct or indirect damage caused as a consequence of using, relying on and/or actions undertaken on the basis of the information provided by this website. Certain internet link referencing of this website can lead to third party sources of information over which the Amsterdam Old Course has no control. The Amsterdam Old Course accept no responsibility for the accuracy and reliability of such information sources or for consequences resulting from the use of such information sources.
Nothing on this site may be copied without prior permission, transmitted or stored on any other website or any other electronic system whatsoever.