Nieuws van en over Amsterdam Old Course

Veldonderzoeken – september 2019

Als onderdeel van ons duurzaam golfbaanbeheer, bekroond met het GEO-certificaat voor milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord beheer, wordt in 2019 weer een flora- en fauna-inventarisatie gedaan. Dat bestaat uit een aantal veldonderzoeken door ecoloog Coen Knotters. Bij elk bezoek zijn leden en gasten van harte welkom om mee te kijken en te luisteren. Het is belangrijk om te weten wat er allemaal op het terrein leeft en groeit zodat we gericht natuur kunnen ontwikkelen en bevorderen en daardoor de biodiversiteit vergroten.

De GEO-commissie heeft een verslag gemaakt van het meest recente veldbezoek van ecoloog Coen. Lees het verslag hier. Bekijk ook de korte video hieronder waarin Coen een en ander uitlegt.

Zin om mee te wandelen bij het volgende veldonderzoek op vrijdag 20 september 2019? Laat het weten!

Steeds meer nieuwe bomen – februari 2019

Tussen 2014 en 2018 zijn zes van de tien holes op AOC gerenoveerd. Er zijn in die periode al heel veel nieuwe bomen en 1500 stuks bosplantsoen geplant.

In maart 2019 planten we nog 39 grote (en 60 kleinere) bomen langs de diverse holes. (Klik hier voor de overzichtskaart / Klik hier voor de complete lijst per plantvak.)

Rode beuk, berk, esdoorn en eik in meerdere soorten, ratelpopulier, kronkelwilg, wilde nispel, krulhazelaar, treurwilg en nog diverse andere soorten … Beste donateurs, uw boom zit er ook bij! Dit project van het Bomenplan AOC is mogelijk gemaakt door gulle giften van leden van AOC en de verkoop van lakeballs, haardhout en AOC-honing. Dank namens de baan aan iedereen dit mogelijk heeft gemaakt!

AOC in Golf Course Architecture – januari 2019

Het gezaghebbende tijdschrift Golf Course Architecture vertelt in een mooi artikel wat er allemaal is gebeurd op Amsterdam Old Course. Daaruit blijkt hoezeer ons levende monument – en de inspanningen om de baan te restaureren – gewaardeerd wordt door deskundigen.

Klik hier om het artikel van Golf Course Architecture van januari 2019 te lezen.

AOC in Golfers Magazine nummer 8 van 2018

Klik op de foto van Ruud Taal om de afbeelding groter te maken.

“Genieten van natuurwinst” – september 2018

Vertegenwoordigers van Stichting Oud-Duivendrecht en andere ‘buurorganisaties’ hebben eind september 2018 de vernieuwde golfbaan van Amsterdam Old Course bezocht. In het Weekblad voor Ouder-Amstel verscheen het bericht hieronder (klik op de foto voor een grote weergave):Klik hier voor het online bericht van het Weekblad voor Ouder-Amstel. Op de website van de Stichting Cultuur Platform Ouder-Amstel verscheen een bericht met de kop “Natuurversterking op Amsterdam Old Course”.

Buizerd gespot op AOC – 22 februari 2018

Vogelaar Hans Niekus maakte op 8 februari jongstleden bij hole 7 (de par 3 die gerenoveerd wordt) deze prachtige foto van een buizerd (Latijn: Buteo buteo). Een buizerd is goed nieuws, want het betekent dat de voedselketen op de golfbaan op orde is! De buizerd is namelijk een toppredator (een roofdier, in dit geval een roofvogel) die aan het einde staat van een lange rij van dieren (insecten, amfibieën, vogels en (kleine) zoogdieren. In het recente verleden waren roofvogels schaars, onder meer door grootschalig gebruik van (landbouw)pesticiden, maar sinds het gebruik hiervan aan banden is gelegd gaat het weer goed met deze vogels. Een andere toppredator in onze streek is de vos, ook daarvan worden er regelmatig exemplaren gezien op de AOC.

Altijd al willen weten welke vogelsoorten er op AOC zijn? Klik dan hier: waarneming.nl. Kijk ook bij: Meer natuur op AOC.

Een klassieker gerestaureerd – 1 september 2018

Op 1 september is de geheel gerestaureerde 9-holes golfbaan van Amsterdam Old Course heropend. De officiële opening is op 15 september.

Klik hier voor de scorekaart, plattegrond, prijzen en meer baaninformatie.

De oude holes uit 1935 waren vroeger zo snel nat dat we een groot deel van het jaar niet of niet fatsoenlijk konden spelen. Het doel van de nu afgeronde restauratie was een baan die ook buiten het groeiseizoen goed bespeelbaar is. In de afgelopen zes jaar zijn de natte holes één voor één gerenoveerd. Ook de waterhuishouding is verbeterd en de natuur veel meer ruimte heeft gekregen.

Ten opzichte van de baan die we begin 2017 speelden zijn er weinig veranderingen. Klik hier voor de routing/plattegrond. De holes hebben namen gekregen die verwijzen naar onze locatie en de naam van de baan: Amsterdam. Op hole 8 staat een richtpaal op 135 meter van de achterste tee. Het landingsgebied is hier relatief breed en dit is een goede plek om te zijn. Vanaf de paal is het nog 118 meter naar het midden van green 8. Voor de richtpaal op 8 geldt een local rule: als u de paal raakt bij een (af)slag, dan mag u zonder straf opnieuw slaan; het is niet verplicht. Longhitters moeten vanaf de achterste tee van hole 8 een andere lijn dan de richtpaal kiezen. Een goede lijn is de kale stam die achter green 8 staat. Op die stam is een grote witte stip aangebracht.

De baan zal ook in de winter goed bespeelbaar zijn maar de baan is niet zo droog dat Handicarts het hele jaar overal in de baan toegestaan kunnen worden. We hebben langs hole 7 en 8 nu goede paden aangelegd zodat Handicart-golfers zo vaak mogelijk zo veel mogelijk holes kunnen spelen. Het zal voorkomen dat de baancommissie en de greenkeepers in een natte periode moeten besluiten dat handicarts niet op alle holes worden toegestaan en dat Handicart-rijders alleen over de paden mogen rijden.

De nieuwe baan heeft witte, gele, blauwe en rode tees. Geel, blauw en rood is par 72, wit is par 69. 

Intussen is de drivingrange ook gerenoveerd. Een van de leden maakt – terwijl Ajax speelde – deze foto.Restauratie afgerond – 1 september 2018

De restauratie van de oudste golfbaan (1935) van Amsterdam e.o. is afgerond. Tussen 2013 en 2018 zijn zes holes gerestaureerd. Amsterdam Old Course heeft nu ook de nieuwste 9-holes baan die het gehele jaar droog, goed bespeelbaar en uitdagend is. Dankzij de goede samenwerking met GBN (Grondbank Nederland), uitvoerder Den Breejen, AHA de Man, De Enk Groen & Golf, Bas van Oosterhout, landschapsarchitect Andre Bijkerk, de Klusploeg van AOC en Frank Pont – de golfbaanarchitect die er belangeloos voor gezorgd heeft dat de baan nog steeds zeer ‘Colt’ is – is deze megaklus eindelijk geklaard. De officiële heropening is op 15 september a.s. U bent van harte welkom!

AOC is een opvallend rustige groene enclave ingeklemd tussen Station Duivendrecht en de Johan Cruyff Arena met een verrassende biodiversiteit. De afgelopen zes jaar is de natuur versterkt met 75 vogelhuisjes, vlinderakkers, bijenvolken, 2.500 nieuwe bomen en struiken, plasdraszones, stiltegebieden, ijsvogelwanden en nieuwe waterpartijen. Ook het historische Zwarte Laantje (uit de 15de eeuw) is gerenoveerd en is nu een prachtig wandelpad langs de baan. Dit duurzame beheer heeft erin geresulteerd dat AOC op 3 augustus 2017 het GEO-(duurzaamheids)certificaat heeft ontvangen.

Een golfbaan is nooit af. Er komt nieuwe baanbewegwijzering en baanmeubilair. We gaan nog een aantal tees verbeteren en kleine aanpassingen doen aan hole 3 en hole 4. De natuur wordt nog verder versterkt. Komende winter worden er nog 60 grote en 200 kleine bomen geplant.

Leden van AOC hebben dit jaar al 46 bomen geadopteerd. Waarvoor dank! De aanschafkosten van een boom zijn circa € 80. U kunt (met uw competitieteam) één of meerdere bomen adopteren. Of stort een bijdrage voor de nieuwe solitaire boom op hole 1 ter vervanging van de monumentale es op hole 1. Het te doneren bedrag kunt u overmaken naar IBAN-nr: NL34 ABNA 0527990639 t.n.v. Coop. Ver. Amsterdam Old Course o.v.v. ‘Donatie Bomenplan 2018 AOC’.

Hoe kunt u verder helpen? Koop lakeballs, haardhout en AOC-bloemenhoning. De opbrengst hiervan gaat geheel naar het ‘Bomenplan’. Kijk voor meer informatie elders op de website van Amsterdam Old Course.

Hole 6 nu ‘Road Hole’ – 9 februari 2018

Om verschillende redenen is het Zwarte Laantje tussen hole 7 en hole 9 weer verhard. Het Zwarte Laantje komt al voor op de oudst bekende kaart van de omgeving van Amsterdam, de kaart van Joost Jansz. Bilhamer, gedateerd 31 juli 1575. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat het Zwarte Laantje de verbinding vormde tussen het Kasteel der Heeren van Aemstel in Ouderkerk en de stad Amsterdam.

Het pad is een vast obstakel en je krijgt dan een free drop. Om precies te zijn: als de bal op het pad ligt mag je hem spelen zoals hij ligt, maar je mag ook kiezen voor een free drop. Als je kiest voor een free drop mag je de bal schoonmaken. Ook als de bal op het gras ligt maar als je met je voet op het pad moet staan om de bal te spelen, heb je recht op een free drop.

De Enk Groen & Golf gaat AOC onderhouden – 7 oktober 2017

Vanaf 1 januari 2018 wordt het onderhoud op AOC gedaan door een andere partij: De Enk Groen & Golf. De Enk is een bedrijf met ruim 20 golfbanen in beheer maar het is ook verantwoordelijk voor de grasmat in de Arena. Onder de golfbanen die De Enk in beheer heeft zijn de Heelsumse GC, Het Rijk van Nijmegen en Het Rijk van Nunspeet. Nabij Amsterdam doet De Enk het onderhoud op G&CC Heiloo, Naarderbos, de Waterlandse en Dirkshorn.

AOC krijgt duurzaamheidscertificaat – 9 september 2017

Afgelopen zaterdag is de 82ste verjaardag van de baan gevierd met de officiële uitreiking van het GEO-certificaat aan voorzitter Bert van Haagen. Dat gebeurde door Jacqueline de Maa, wethouder groen en duurzaamheid van de gemeente Ouder-Amstel, in aanwezigheid van erelid Lien Jonker, GEO-auditor Adrie van der Werf en een kleine 50 leden.

Het GEO-certificaat is een internationaal keurmerk dat wordt uitgereikt aan golfbanen die het terrein duurzaam onderhouden en ook een duurzaam beheer van het clubhuis en andere gebouwen voeren. Het is een belangrijke stap omdat de club hiermee aan de buitenwereld kan aantonen dat we verantwoordelijk omgaan met het milieu. De Nederlandse Golf Federatie hecht een groot belang aan GEO en zal in de nabije toekomst geen wedstrijden meer organiseren op banen die niet GEO zijn.

Jacqueline de Maa loofde de stappen die AOC heeft gezet en de passie waarover ‘ceremoniemeester’ Ben Kremer van de GEO-commissie vertelde over de drie jaar die besteed is aan het planten van bomen, het creëren van vlinderakkers, het invullen van tientallen online documenten, het opsporen van een lek dat de club veel geld gaat besparen – en nog veel meer.

Ook van GEO-auditor Adrie van der Werf was er veel lof voor de inzet van Ben en de club, maar hij benadrukte dat er na een eerste GEO-certificering nog veel werk wacht omdat er altijd zaken verbeterd kunnen en dienen te worden. Een GEO-gecertificeerde club wordt na drie jaar opnieuw getoetst en de club moet in de tussentijd zo veel mogelijk zelf opgelegde doelen realiseren.

Na enkele speeches is de GEO-vlag opgericht tussen hole 1 en 9, vlakbij drie Andreaskruizen die de greenkeepers in de rough hadden gemaaid.

Lees meer.