Amsterdam Old Course heeft begin augustus 2017 het internationaal erkende GEO-certificaat voor duurzaam golfbaanbeheer gekregen.

GEO staat voor Golf Environment Organization. Deze in Schotland gevestigde organisatie ondersteunt golfbanen in de hele wereld bij duurzaam beheer van het golfterrein in de breedste zin van het woord. Golfclubs die in aanmerking willen komen voor het GEO-certificaat worden door een onafhankelijke auditor getoetst op: natuur- en waterbeheer (waaronder waterverbruik), energieverbruik, duurzame inkoop, milieuzorg (o.a. bemesting van de golfbaan, verwerking van afval en afvalwater) en ‘community’ (personeelsbeleid, contacten met plaatselijke overheden, naburige (sport)organisaties), etc.

AOC kent een verrassend grote variëteit met 240 plantensoorten. In de afgelopen vier jaar is de baan verrijkt met 1700 nieuwe inheemse bomen, 75 vogelkasten, 5 bijenvolken, 3 vlinderakkers. Het historische Zwarte Laantje met knotwilgen is gerestaureerd. De golfbaan is een stepping stone naar de volkstuinen en Groot Duivendrechtse polder, waardoor de AOC niet alleen een groene long is in urbaan gebied, maar ook een verbindende schakel voor ecosystemen.

Medio 2017 hebben ruim 70 Nederlandse golfbanen het GEO-certificaat en een kleine 20 hiervan zijn 9-holes banen.

Meer informatie: golfenvironment.org.

Amsterdam Old Course GEO Certified

Amsterdam Old Course (AOC) has achieved GEO Certified, a distinction recognising the club’s eco-friendly approach and commitment to sustainable projects.

GEO Certified is an independently assessed international eco-label for golf clubs, demonstrating their pledge to nature protection, resource efficiency and community value.

Acknowledging the golf facilities have met a high level within the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, the certification highlights the efforts made by the 9-hole course in Amsterdam-Duivendrecht.

AOC’s GEO Certified verification report can be found here.

 

Waarom gele fairways?

Een artikel van begin juli 2018

Het is al weken droog en warm weer en sommige fairways kleuren geel-bruin. Er is een reden voor waarom we toelaten dat groene fairways ‘golden fairways’ worden.

AOC onderhoudt de golfbaan op een verantwoordelijke, natuurvriendelijke, duurzame manier en heeft om deze reden het GEO-certificaat gekregen. Bij duurzaam beheer hoort dat we de fairways zo weinig mogelijk beregenen (besproeien), we laten ze met de seizoenen meekleuren.

De fairways zo weinig mogelijk beregenen is om verschillende redenen beter dan de praktijk waarbij het gras door middel van irrigatie zacht en donkergroen wordt gehouden.

  • De graswortels moeten op zoek naar water. Dat water is alleen dieper in de grond te vinden. De wortels worden dus langer en dat betekent op de lange termijn een gezondere grasmat die beter tegen ziektes kan.
  • We willen besparen op water. AOC vormt een eigen polder. Het water dat op onze baan gesproeid wordt, komt uit de hoger gelegen polder naast onze baan. Er is in droge periodes overal minder water en er komt een tijd dat er restricties worden opgelegd aan het waterverbruik op golfbanen.
  • We willen besparen op elektriciteit. Op de momenten dat er beregend wordt, drukt een elektrische beregeningspomp water door een ondergronds buizenstelstel.
  • Een bijkomend voordeel is dat de fairways in droge periodes minder vaak gemaaid hoeven te worden.

Greens en tees vs fairways

Voor de greens is het verhaal net wat anders. Het gras op greens wordt heel kort gemaaid en is heel kwetsbaar. Hier veroorzaakt uitdroging al snel blijvende schade. De greens worden daarom wel beregend in droge weken, maar ook zo weinig mogelijk. Greens die te nat worden gehouden, worden ziektegevoelig. Het gras op de greens moet niet te lui worden maar op zoek gaan naar water en lange, stevige wortels krijgen.

Alles wijst er op dat er vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) meer gebruikt mogen worden en daarom is het zaak om ziektes en schimmels te voorkomen. Hoe beter we ons voorbereiden op een toekomst zonder gewasbeschermingsmiddelen, hoe beter onze baan na 2019 zal zijn.

De kunst is dus om ziektes uit de green te houden, te voorkomen. We streven naar droge en gezonde greens. Als je een green niet over-beregent, dan heeft straatgras (poa annua, een grassoort die je níet wenst) het moeilijk. Straatgras wordt niet ingezaaid maar weet geleidelijk een plaatsje te veroveren op greens. Straatgras heeft een gemiddelde wortellengte van 1,5 tot 2 centimeter en is daarom heel kwetsbaar en ziektegevoelig. Door niet te veel te beregenen stimuleer je de gewenste, ingezaaide grassoorten. Die hebben een wortellengte tussen de 5 en 10 centimeter en zijn daarom minder gevoelig voor ziektes.

Door de extreme droogte hebben sommige greens nu wel enkele droogteplekken. Die zijn niet gewenst en proberen we zo vochtig mogelijk te houden, onder meer met middeltjes zoals ‘wetting agents’ die water in de toplaag vasthouden. Het water in greens zakt in droge weken zoals nu erg snel en te diep weg. Vanwege de droogteplekken op de greens en voor de natuur in het algemeen is een beetje regen nu heel erg welkom, want regen heeft veel meer impact dan beregening met sproeiers.

Het gras op fairways laten we wel meekleuren want dit gras wordt vrij hoog gemaaid en kan goed tegen een stootje. De fairways worden alleen beregend als ze te droog worden. Fairway 3 bijvoorbeeld wordt nu al enkele weken beregend, één keer per dag. Fairway 3 ligt op een oude spoordijk en droogt veel sneller uit dan de andere fairways.

De tees besproeien we wel in droge periodes, maar dat zijn maar kleine oppervlaktes. Op de tees is het gras wellicht hoger dan op greens maar ze krijgen veel te verduren en zijn sterker als ze niet te veel uitdrogen.

Fast and firm de toekomst van golf

‘Geel is het nieuwe groen’ zeggen ze in de wereld van greenkeeping over duurzaam beheer. Maar de fairways zijn eigenlijk alleen in droge zomerperiodes geel-bruin gevlekt. In de herfst kleuren ze weer bij. In de winter worden ze weer dor en in de lente weer groen.

De fairways laten meekleuren met het seizoen houdt ook in dat ze tijdelijk heel droog en hard kunnen zijn. De baan speelt nu snel zoals dat heet en we moeten ons course management aanpassen.

  1. De ‘fast and firm’ spelcondities die we dit voorjaar en deze zomer op AOC hebben, dat is de toekomst van golf waarin gewasbeschermingsmiddelen verboden zullen worden en er restricties aan waterverbruik zullen komen.
  2. Fast and firm is echter ook de oorsprong van golf, toen er geen gewasbeschermingsmiddelen waren en golfbanen geen beregening hadden. Toen er gestreefd werd naar weinig groei omdat er dan ook minder gemaaid hoefde te worden. De over-beregening en over-bemesting in de afgelopen decennia, die samenhing met de wens van veel golfers om jaarrond een groene golfbaan zoals Augusta National te hebben, leidt tot ziektes en schimmels waartegen in de nabije toekomst geen gif meer mag worden gebruikt.
  3. En fast and firm is een van de principes van het beroemde architectenbureau dat onze baan heeft ontworpen: Colt, Alison & Morrison, ook de ontwerpers van banen als de Kennemer en Koninklijke Haagsche. Fast and firm is vergevingsgezind voor minder goede golfers; de bal rolt verder en het is mogelijk om de bal met een lage slag de green te laten oprollen. Fast and firm spelcondities betekent voor betere golfers juist een grotere uitdaging: hoe krijg je de bal dicht bij de vlag als een hoge bal niet meteen dood ligt op de green? Dat vereist voor goede spelers meer vaardigheid dan het slaan naar een zachte green waar de bal meteen stopt of zelfs terugspint.

Sommige golfers vinden het moeilijk om de bal van een harde en droge fairway te slaan. Dat valt echter heel snel te leren en daarvoor verwijzen we naar Gary … Hij kan je overigens ook alles leren over goed course management.

Foto: hole 6 op 1 juli 2018.