Natuurversterking op Amsterdam Old Course

Korte historie van de golfbaan

De golfbaan van Amsterdam Old Course uit 1935 – één van de acht banen in Nederland die ontworpen is door het beroemde architectenbureau Colt, Alison & Morisson – ligt in de Duivendrechtse polder, nu ingeklemd tussen NS Station Duivendrecht en de Arena. Het oude maaiveld uit 1935 lag 2 meter 40 onder NAP en de baan lag op veengrond. Het veen zakte sinds 1935 elk jaar in en de veenholes werden steeds natter.

Grote baanrestauratie

Daarom is AOC in 2012 o.l.v. golfbaanarchitect Frank Pont begonnen met een baanrestauratie. De drivingrange en de natte veenholes zijn in de afgelopen jaren volledig vernieuwd: de twee tot 2,5 meter diepe veenlaag is afgevoerd en vervangen door droge grond. Het maaiveld van de nieuwe holes is glooiend, net als in het oorspronkelijke baanontwerp uit 1934, en ligt ruim anderhalve meter hoger dan het oude maaiveld.

Veel (grond)werk                 

Het totale grondverzet (door Grondbank Nederland) in de periode 2012-2016 (waarin drie lange holes werden gerestaureerd) was 150.000 m3 veengrond eruit en 225.000 m3 grond erin. De twee overgebleven kortere veenholes (hole 5 en 8) zijn gerenoveerd in 2017- 2018. De Enk Groen en Golf was verantwoordelijk voor de afwerking. Het resultaat is een droge, afwisselende en uitdagende 9-holes golfbaan die het gehele jaar goed bespeelbaar is.

Flora en fauna

Bij de restauratie was er veel aandacht voor natuur. De golfbaan heeft door hoogteverschillen en verschillende grondsoorten een aantal specifieke biotopen en is een stepping stone naar de volkstuinen en Groot Duivendrechtse polder. Hierdoor is AOC niet alleen een groene long in urbaan gebied maar ook een verbindende schakel voor ecosystemen. Landschapsarchitect André Bijkerk heeft in maart 2015 een bomenplan ontwikkeld dat in 2019 wordt afgerond. Uit recent flora- en fauna-onderzoek van NL Adviseurs blijkt dat er 250 verschillende soorten bomen, planten en kruiden voorkomen op de baan. Er zijn 70 verschillende vogelsoorten gespot. Frequente bezoekers zijn de lepelaar, torenvalk, buizerd en ijsvogel. De vos loopt rond en er is een aantal zeldzame reptielen en vissoorten gesignaleerd.

Natuurversterking 2016 – 2018

75 vogelhuisjes rond de baan, aanleg van nieuwe waterpartijen inclusief ijsvogelwanden. 2500 nieuwe bomen en struiken om een nog gevarieerder en gezonder bomenbestand te krijgen. Vijf bijenkasten en drie vlinder- en bijenakkers. Het historische Zwarte Laantje (uit de 15de eeuw) is gerenoveerd en is nu een prachtig wandelpad langs de baan. Extra vogelkasten (torenvalk, bosuil) en de aanleg van plas-/draszones waarvoor veenweidevegetatie weer een kans krijgt. In augustus 2017 is aan AOC het GEO-(duurzaamheids)certificaat uitgereikt,

Gepland

Nieuwe baanbewegwijzing en baanmeubilair. Vervanging van dammen door bruggen om zo ook de visstand te verbeteren. Aanleg van – deels openbare – wandelpaden langs de golfbaan zodat iedereen van dit prachtige stuk natuur kan genieten.

Fundraising

AOC vindt natuurbehoud en -ontwikkeling zeer belangrijk. Daarom zijn we in 2015 gestart met fundraising. Leden en ook niet-leden hebben al € 35.000 bij elkaar gebracht door lake balls, haardhout, AOC honing en vogelhuisjes te kopen en nieuwe bomen te adopteren. Dat geld is en wordt goed besteed. Hoe kun u helpen?

Adopteer een boom

De komende winter worden er 60 grotere solitaire bomen geplant op de holes 5, 7 en 8. Plus nog 200 kleinere bomen en struiken. De aanschafkosten van een grotere boom zijn circa € 80. U kunt (met uw competitieteam) één of meer bomen adopteren. Het te doneren bedrag kunt u overmaken naar IBAN-nr: NL34 ABNA 0527990639 t.n.v. Coop ver Amsterdam Old Course o.v.v. ‘Donatie Bomenplan 2018 AOC’.

Kom spelen op AOC

U bent van harte welkom op onze verrassende, droge en uitdagende 9-holes Colt-baan met het prachtige historische clubhuis uit 1934 van architect F.A. Warners. Er zijn geen starttijden! Meer informatie? Klik hier.

Koop AOC-bloemenhoning

Sinds april 2016 zijn er bijenkasten op AOC en verkopen we samen met imker Vincent Driest AOC-bloemenhoning. Verkrijgbaar bij de horeca in het clubhuis. Betaling uitsluitend met pin.

Koop lakeballs

In de afgelopen drie jaar zijn er op AOC ruim 25.000 lakeballs verkocht en deels heeft u die ook weer weggeslagen. Ga daar vooral mee door! De lakeballs zijn prima geprijsd per 10 stuks. Verkrijgbaar bij de horeca in het clubhuis. Betaling uitsluitend met pin. Of doneer ballen aan de baancommissie waarmee u zelf toch niet gaat spelen.

Koop haardhout

AOC verkoopt gemengd haardhout van eigen baan. Gezaagd, gekloofd, droog. Verkoop per m3. Prijs: € 50 per m3. Grotere of kleinere hoeveelheden? Bezorging? Het kan allemaal. KLIK HIER voor meer informatie

Deel uw kennis

Diverse vogelaars, plantendeskundigen en biologen helpen AOC belangeloos met het beter in kaart brengen van de aanwezige flora en fauna. Dank daarvoor! Wilt u ons ook helpen? Neem dan contact op met Ben Kremer (bkremer@xs4all.nl) of Reinoud Kroese (mail@rkroese.nl).

Handen uit de mouwen

Onze golfbaan verdient en krijgt goed onderhoud. AOC heeft een meerjaren onderhoudsplan waarbij duurzaamheid voorop staat. Tientallen vrijwilligers van AOC (v/m) steken in de wintermaanden wekelijks de handen uit de mouwen. Zij staan bekend als de ‘Klusploeg’ en doen licht werk zoals snoeien, houtwallen aanleggen, machinaal hout kloven en bosplantsoen planten. De ‘Klusploeg’ sluit ieder klusseizoen af in mei af met ‘De Houthakkersbokaal’, een hilarische 9-holes cross country-wedstrijd met lunch. Ook u kunt zich aanmelden voor ‘De Klusploeg’ bij Ben Kremer (bkremer@xs4all.nl)

Meer weten?

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Ben Kremer (bkremer@xs4all.nl) of Reinoud Kroese (mail@rkroese.nl)

Baan- en GEO commissie Golfclub Amsterdam Old Course, 1 september 2018

pizap-com14763739259141

 

 

pizap-com14763741706343