De Stichting Handicart werd opgericht in 1986 op basis van een idee van ons lid wijlen Fred Plesman.

De doelstelling was en is: het voor golfers met een tijdelijke of permanente mobiliteitsbeperking mogelijk te maken golf te blijven spelen door gebruikmaking van een buggy, oftewel Handicart, en dat voor de luttele som van € 4,= per ronde in plaats van het commerciële tarief van ca. € 25,=.

Reservering van een handicart kan maximaal een week van tevoren geschieden bij de horeca (of bij diens afwezigheid bij het secretariaat).

Minder valide spelers (in bezit van een gebruikerskaart) hebben voorrang boven valide spelers. Deelnemers aan een door de WHC georganiseerde wedstrijd, waarin een handicart is toegestaan, hebben voorrang.

Bij deelname aan een wedstrijd: bij inschrijving aangeven dat u een handicart wilt gebruiken, én deze zelf reserveren.
N.B. Wedstrijdleiding reserveert géén handicart voor u! De sleutels zullen u door de horeca, tegen betaling van het verschuldigde bedrag, worden uitgereikt en na afloop dient u deze weer bij haar in te leveren.

Gebruikerstarieven

Rijder met gebruikerskaart € 4,=

Meerijder met gebruikerskaart € 4,=

Meerijder zonder gebruikerskaart € 8,=

Rijder zonder gebruikerskaart  € 25,=

Gebruik t.b.v. een evenement € 50,=

Bestrijd het “ZWARTRIJDEN”

Als iemand zonder betaling meerijdt schendt de huurder/gebruikerskaarthouder niet alleen de

regels van de Stichting Handicart maar vooral het vertrouwen dat in hem/haar werd gesteld.

De gebruiker dient zich te vergewissen van de tarieven die gelden voor meerijders (te weten

€ 4,= voor een kaarthouder, € € 8,= voor anderen, ook indien alleen de golftas “meereist” en is

verantwoordelijk voor de correcte naleving/afdracht ervan.

Note:

– Rij altijd en overal langzaam

– Rij op paden en op fairways

– Rij NIET in de rough noch in het bos

– Rij NIET op aprons of nabij bunkers

– Rijd rustig en maak geen scherpe bochten, vooral bij regen en een natte baan.

– Bij onweer/bliksem handicart (met golfclubs) op afstand van minimaal 30 meter zetten!

– Na afloop van uw ronde golf de voetenplank met borstel schoonvegen, s.v.p.!

Wist u overigens:

–           dat de stichting Handicart ca. 28.000 donateurs telt, allen golfers die zich solidair tonen met hun minder valide medegolfers;
–           dat er thans 19.000 geregistreerde handicartpashouders zijn,  die op alle banen in Nederland gebruik kunnen maken van een Handicart;
–           dat AOC 65 donateurs van de Stichting Vrienden van Handicart telt en dat er nog best een paar bij mogen komen;
–           dat niet noodzakelijk alleen ouderen (tijdelijk) gebruikmaken van een Handicart, maar ook jongeren met een blessure;
–           dat AOC thans over 2 Handicarts beschikt.
En tenslotte
–           Bent u nog géén donateur van de Stichting Handicart? Wij zouden het van harte toejuichen als u het zou worden. Mail even met de Clubconsul Piet Postema; pietpostema@planet.nl. Mail u hem ook als u – onverhoopt – een (tijdelijke) blessure heeft en een  Handicart nodig heeft.

thumbs_handicartlogo

Amsterdam, juli 2015